Do 29 lipca 2016 r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych dla przedsiębiorstw (tzw. szybka ścieżka) będących MŚP  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Budżet zaplanowany na konkurs wynosi 750 mln zł, min. wartość  wniosku to 2 mln zł ( w woj. mazowieckim -5 mln) a wartość dofinansowania może wynosić do 80%.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje dotyczące:
1.Szczegółów konkursu: charakteru projektów, które mogą uzyskać dofinasowanie, wymagań wobec wnioskodawcy, terminów składania wniosków, poziomów dofinansowania.
2.Trybu oceny i warunków wyboru projektów.
3.Kosztów, które można rozliczać w projekcie.
4. Istotnych warunków związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz realizacją projektu.
5.Oferty współpracy SLG ITC w zakresie przygotowania wniosku.