UWAGA –  przyjmowane są wnioski o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach POIR.

  • do 29 lipca 2016 r. od przedsiębiorstw będących MŚP . Budżet zaplanowany na konkurs wynosi 750 mln zł, min. wartość  wniosku to 2 mln zł ( w woj. mazowieckim -5 mln) a wartość dofinansowania może wynosić do 80%.
  • 30 grudnia 2016 r. od dużych przedsiębiorstw.Budżet wynosi 1 mld zł,min. wartość wniosku – 15 mln a wartość dofinansowania może wynieść do 20 mln euro.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje dotyczące:
1. Ogólne informacje nt.konkursu –charakter projektów, wnioskodawcy, terminy, alokacje, poziomy dofinansowania.
2. Tryb oceny i warunki wyboru projektów.
3. Jakie koszty można rozliczać w projekcie?
4. Istotne warunki związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz realizacją projektu.
5. Oferta współpracy SLG ITC w zakresie przygotowania wniosku.
Nasi Doradcy udzielą wszelkich informacji, również pod nr. tel.: +48 604 508 503 w godz. 8 -16