18.05.2016

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie warsztatów (kod CPV 80500000-9) oraz konsultacji (kod CPV 79411000-8 )mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów będących przedsiębiorcami.