W obecnej perspektywie finansowanie usług rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców będzie się odbywało z wykorzystaniem systemu refundacji. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w Rejestrze Usług Rozwojowych, a następnie otrzyma dofinansowanie części poniesionych kosztów. Dofinansowanie będzie mogło wynosić od 50% do 80% wartości brutto usługi  dla MŚP zgodnie z preferencjami w danym województwie. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały przedsiębiorstwa, które posiadają aktualne plany rozwojowe. Dlatego miło nam poinformować, że SLG-ITC jako Partner projektu uzyskało środki na realizację planów rozwojowych dla spółdzielni w ramach projektu „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego spółdzielni”. UWAGA! Nabór spółdzielni rozpocznie się we wrześniu 2016r.

Szczegółowych informacji udziela Bożena Makowska, tel. 602 329 662