19.07.2016

Niniejszym ogłaszamy dwa zapytania ofertowe na wykonanie usług mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów będących przedsiębiorcami.