11.10.2016

W obecnym okresie finansowania projektów dla przedsiębiorstw ze środków unijnych do 2020r. zmieniają się zasady dostępu do nich – niezbędne będzie posiadanie planu rozwojowego. Firmy będą musiały udowodnić, że starają się o środki na zaspokojenie potrzeb wynikających z opracowanych planów rozwoju. Plan rozwoju musi być aktualny, nie może być starszy niż 2-3 lata.

W związku z powyższym w imieniu własnym i Lidera projektu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego spółdzielni”, który pozwoli Państwu na zapewnienie sobie możliwości skorzystania ze środków dofinansowanych.

 Korzyści z udziału w projekcie i posiadania planu rozwoju:

– możliwość dostępu do środków unijnych

– plany rozwoju zostaną sporządzone tuż przed rozpoczęciem ich dystrybucji ( jako pierwsi posiadają Państwo plany rozwoju)

– w projekcie zapewnione są konsultacje gdzie i jak szukać dofinansowania

– zapewnienie sobie środków na potrzeby tzw. twarde i miękkie ( np. szkolenia związane z wdrożeniem systemu informatycznego, kas fiskalnych )

– niskie koszty sporządzenia planu rozwoju – aż 90% dofinansowania (sporządzenie planów rozwoju z innych źródeł będzie droższe).

Skorzystaj, żeby później nie żałować.

Chcesz wiedzieć więcej:

– zadzwoń  pod numer tel. 602 329 662 lub 608 613 025

– zapoznaj się z opisem projektu, min. wzorem zakresem planu rozwoju i deklaracją uczestnictwa.