08.05.2020

Od 1 czerwca 2020 r. zostaną wprowadzone zmiany w kryteriach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR. Istotną zmianą jest to, że wytworzone w ramach projektu nowe produkty lub usługi nie muszą dotyczyć innowacji w skali kraju. Obecnie wymagana jest nowość lub znaczące ulepszenie produktu lub usługi w skali przedsiębiorstwa. „Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Więcej informacji pod numerem 602 329 662