23.02.2021

Niniejszym informujemy, że SLG International Center Sp. z o.o. uzyskało
subwencję fnansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0
Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”,
udzieloną przez PFR SA.