Badania i rozwój

Działalność badawczo-rozwojowa B+R stanowi kluczowe narzędzie w rozwoju. W ostatnich latach w Polsce udało się zmienić strukturę finansowania działalności B+R. Już nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także te z obszaru MŚP przekonały się do konieczności inwestowania w badania i rozwój bo takie działania pozwalają przedsiębiorstwom zwiększyć swoją konkurencyjność i atrakcyjność nie tylko w kraju, ale także w Europie i na świecie.

W nadchodzących latach dla przedsiębiorstw inwestujących w prace badawczo-rozwojowe otwierają się ogromne możliwości. To szansa nie tylko na budowę własnego know-how, ale także nawiązanie pozytywnych relacji z uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi.

SLG wspiera przedsiębiorców i motywuje ich do podejmowania działań B+R poprzez analizę czynników motywujących i wpływających na efektywność działań B+R takich jak analiza wpływu działań B+R na podniesienie konkurencyjności, analiza kosztów i możliwości finansowania działań B+R, analiza możliwości komercjalizacji wyników badań czy analiza możliwości uzyskania patentu lub wzoru użytkowego.