ETYKA W ZARZĄDZANIU

Od 01.01.2017 r  wchodzi w życie  Dyrektywa 2014/95/UE  w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych przez  spółki zatrudniające powyżej 500 pracowników. Realizacja dyrektywy będzie związana z koniecznością raportowania działalności z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Proponowane przez nas narzędzia pomogą Państwu w profesjonalny sposób przygotować firmę  do jej realizacji. Proponujemy pomoc w zakresie :

  1. Budowanie Kodeksu Etycznego i etycznej infrastruktury w organizacji
  2. Budowanie Dokumentu Dobrych Praktyk
  3. Przygotowanie organizacji do raportowania poza finansowego  w ramach CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu )