OCENA EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW

W tym zakresie proponujemy narzędzia, które pozwalają kadrze managerskiej monitorować realizacje zadań swoich podwładnych, a jednocześnie umożliwiają ukierunkowany rozwój pracowników, rozumiany jako inwestycja w kompetencje pracowników i kapitał ludzki firmy. Pomocne mogą być:

  1. System ocen okresowych, zwany również systemem rozmów ewaluacyjnych lub feedback’iem managerskim, oparty na modelu feedback 180, 360 stopni.
  2. System firmowych i stanowiskowych kompetencji, które w łatwy do zrozumienia sposób pokazują jak powinni działać, zachowywać się pracownicy, jakie powinni prezentować postawy, aby móc wykonywać swoje obowiązki. Kompetencje są również wykorzystywane w procesach rekrutacji i selekcji personelu, pomagają zmniejszyć ryzyko zatrudnienia niewłaściwych osób.