OCENA POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW

Oprócz systemu ocen okresowych, w których możemy zawrzeć elementy dotyczące oceny kompetencji pracowników nasze doświadczenie obejmuje następujące procesy:

  1. Ośrodki oceny (Assessment Center- AC)-uznany, warsztatowy sposób oceny potencjału kandydatów na różne stanowiska w tym kierownicze, stosowany podczas rekrutacji zewnętrznych i wewnętrznych.
  2. Ustrukturyzowane wywiady indywidualne oparte na modelach kompetencyjnych.
  3. Analizy profili osobowych, testy psychologiczne.