NEGOCJACJE

Zawartość programowa:

  • Strategie negocjacyjne dopasowane do partnerów.
  • Rozpoznawania i reagowanie na różne style zachowań partnerów w negocjacjach.
  • Budowanie swojej pozycji w negocjacjach.
  • Wywieranie wpływu i perswazji prowadzących do zamykania kontraktów.
  • Utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych dzięki skutecznym negocjacjom.

Spodziewane korzyści:

  • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji handlowych
  • Poprawa skuteczności w prowadzeniu negocjacji