OBSŁUGA KLIENTA W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH

Zawartość programowa:

  • Aktualne tendencje i dane statystyczne w zakresie sytuacji kryzysowych.
  • Czym charakteryzuje się  napad z bronią palną oraz inne nadzwyczajne zdarzenia.
  • Najczęstsze błędy popełniane podczas napadów i innych sytuacji kryzysowych oraz zasady bezpiecznego postępowania.
  • Realne procedury zachowania w sytuacjach krytycznych.
  • Jak należy postępować po napadzie?

Spodziewane korzyści:

  • Zdobycie lub aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach krytycznych.

Ochrona życia i zdrowią ludzi poprzez wprowadzenie profesjonalnych procedur postępowania w sytuacjach krytycznych.