TECHNIKI SPRZEDAŻY

Zawartość programowa:

  • Motywy zakupu i podejmowanie decyzji przez klienta.
  • Umiejętność prowadzenia rozmowy handlowej.
  • Rozwój umiejętności identyfikacji potrzeb klienta.
  • Prezentacje oferty dopasowanej do potrzeb klienta.
  • Prowadzenie negocjacji z klientem i radzenie sobie z jego zastrzeżeniami.
  • Techniki zamknięcia sprzedaży dopasowane do typu klienta.

Spodziewane korzyści:

  • Wprowadzenie pozytywnych praktyk handlowych wspierających sprzedaż.
  • Wyposażenie przedstawicieli handlowych w niezbędne narzędzia, umiejętności.
  • Rozwój kompetencji handlowych.