Zarządzanie sprzedażą

Zawartość programowa:

 • Miary, narzędzia aktywności sprzedających.
 • Metody aktywizowania działalności sprzedażowej.
 • Metody i techniki zarządzania sprzedażą.
 • Procedury sprzedażowe.
 • Strategie budowy sieci sprzedaży.
 • Organizacja i planowanie pracy własnej i zespołu.
 • Wyznaczanie celów, priorytetów.
 • Delegowanie zadań.
 • Kontrola realizacji i stosowane narzędzia.
 • Systemy raportowania sprzedaży.
 • Coaching własnej grupy sprzedażowej.

Spodziewane korzyści:

 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności zarządzania sprzedażą

i grupą sprzedażową.