STRATEGIE KOMUNIKACJI

Zawartość programowa:

  • Techniki aktywnego słuchania.
  • Typy zachowań komunikacyjnych.
  • Postawa asertywna i stanowcze odmawianie.
  • Przekonasz się jak istotna jest kontrola czasu i przebiegu rozmowy a także wyrażanie i przyjmowanie uczuć.
  • Rozpoznawanie potrzeb rozmówcy zawartych w jego wypowiedziach.
  • Dopasowanie stylu komunikacji do potrzeb rozmówcy.

Spodziewane korzyści:

  • Zdobycie umiejętności świadomego kierowania rozmową i kontrolowania jej przebiegu.
  • Większa łatwość w nawiązywaniu kontaktu z rozmówcą i pozyskiwania go

do współpracy.

  • Kształcenie umiejętności zdobywania informacji o potrzebach rozmówcy.