SZTUKA PREZENTACJI

Zawartość programowa:

  • Jak zbierać informacje do przygotowania prezentacji?
  • Przygotowanie i wykorzystanie w prezentacji różnych materiałów i pomocy.
  • Tajniki organizacji miejsca i czasu prezentacji.
  • Sposób przeprowadzania prezentacji.
  • Radzenie sobie z tremą i stresem.
  • Ćwiczenia praktyczne – plan osobistego rozwoju umiejętności prezentacyjnych.

Spodziewane korzyści:

  • Poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie
  • Ćwiczenie umiejętności
  • Określenie kierunku dalszej pracy nad rozwojem swoich umiejętności prezentacyjnych.