TRENING KREATYWNOŚCI

Zawartość programowa:

  • Twórcze myślenie w biznesie.
  • Wykorzystanie klimatu pracy zespołu do stymulowania kreatywności.
  • Stymulowanie indywidualnej kreatywności.
  • Indywidualne i grupowe techniki podnoszenia kreatywności.
  • Techniki zwiększania własnej kreatywności.

Spodziewane korzyści:

  • Zrozumienie roli kreatywności w biznesie.
  • Znajomość technik kreatywności.
  • Wzrost kreatywności indywidualnej i grupowej.