WARSZTATY ASERTYWNOŚCI

Zawartość programowa:

 • Typy ludzkich zachowań i rozpoznanie własnej postawy.
 • Czym charakteryzuje się postawa asertywna?
 • Prawa osobiste, terytorium psychologicznym i stanowieniu jego granic.
 • Jak prowadzić monolog wewnętrzny?
 • Przyjmowanie oceny, krytyki i pochwał a także zamiana oceny na opinie.
 • Wyrażanie uczuć – negatywnych jak i pozytywnych.
 • Jak radzić sobie w kontakcie z autorytetem?

Spodziewane korzyści:

 • Pomoc w otwartym wyrażaniu swoich potrzeb, uczuć i opinii.
 • Wzmocnienie gotowości do współpracy i szukania kompromisów.
 • Wzmocnienie poczucia sprawstwa.
 • Ułatwienie podejmowania ryzyka.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i reagowania w sytuacji wykorzystywanie i lekceważenia.