COACHING MENADŻERSKI

Zawartość programowa:

 • Korzyści z coachingu dla firmy, szefa i pracownika.
 • Niezbędne cechy i umiejętności coacha.
 • Różne modele uczenia się.
 • Etapy coachingu.
 • Jak przygotowywać i prowadzić sesje coachingowe?
 • Analiza potencjału zespołu.
 • Metody radzenia sobie z trudnościami w prowadzeniu coachingu.

Spodziewane korzyści:

 • Wzrost motywacji do rozwoju pracowników.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do coachingu podwładnych.
 • Rozwój indywidualnych umiejętności prowadzenia coachingu.
 • Wspieranie procesu sukcesji stanowisk w firmie.