MOTYWOWANIE

Zawartość programowa:

  • Techniki motywowania ludzi i psychologiczne podstawy nastawienia do pracy.
  • Jak wzbudzać motywację i entuzjazm do pracy.
  • Indywidualne podejście do motywowania.
  • Przekonasz się, że motywowanie działa lepiej niż manipulowanie.
  • Jak dopasowywać sposoby motywowania pracowników do danego typu osobowości?
  • Efektywne strategie motywowania.

Spodziewane korzyści:

  • Poznanie technik motywowania ludzi.
  • Poznanie psychologicznych podstaw nastawienia do pracy.
  • Rozwój własnych umiejętności kierowania ludźmi.