ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zawartość programowa:

  • Przygotowanie założeń projektu.
  • Etapy realizacji projektu.
  • Kontrola projektu.
  • Czas w projekcie.
  • Sytuacje kryzysowe.
  • Efektywna praca w zespole.
  • Sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia.

Spodziewane korzyści:

  • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności zarządzania projektem.
  • Zrozumienie i pokonanie trudności, które pojawiają się podczas realizacji projektu.
  • Poprawa efektywności zarządzania.