POLITYKA WYNAGRODZEŃ

W tym obszarze proponujemy pomoc w zakresie ustalenia poziomów wynagrodzeń zasadniczych oraz systemów premiowych i motywacyjnych:

  1. Wartościowanie stanowisk pracy z możliwością uprzedniej analizy i stworzenia opisów stanowisk pracy.
  2. Stworzenie tzw. „siatki płac”.
  3. Stworzenie systemów premiowych i motywacyjnych dla poszczególnych grup pracowniczych w tym dla kadry kierowniczej oraz sprzedaży.
  4. Przełożenie w/w systemów na język Regulaminu wynagradzania.
  5. Analiza i projektowanie budżetów płac.