OBSŁUGA KLIENTA

Zawartość programowa:

  • Wyzwania stojące  przed zespołem sprzedażowym.
  • Cechy i umiejętności dobrego sprzedawcy.
  • Złote zasady profesjonalnej obsługi klienta.
  • Różne typy klientów i sposoby skutecznej komunikacji z nimi.
  • Strategie prowadzenia rozmów  z różnymi typami klientów.
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem i napięciem.

Spodziewane korzyści:

  • Zdobycie lub aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi klienta.
  • Poprawa jakości obsługi klienta.
  • Pogłębienie procesu identyfikacji z firmą.