SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE

Zaletą naszego podejścia jest spojrzenie na firmę jako jeden organizm, którego elementy, czyli departamenty, działy, a wreszcie pojedynczy pracownicy powinni ukierunkowywać swoje wysiłki na realizację tych zadań, które przybliżają całą firmę do osiągnięcia zamierzonych wyników biznesowych. Przydatnymi narzędziami, które proponujemy wdrożyć są:

  1. Zrównoważona Karta Wyników (BSC), która całościowo, w przejrzystej formie, definiuje zadania i cele do wykonania w całej firmie w perspektywie: wyników finansowych, klientów i rynku, procesów i produktów, pracowników i partnerów biznesowych. BSC jest podstawą do wprowadzenia do systemów motywacyjnych rozliczania i nagradzania pracowników za realizację konkretnych, jasno zdefiniowanych celów.
  2. Kaskada celów- przełożenie celów firmy na zadania dla poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników, gdzie istotą jest precyzyjne zdefiniowanie tych celów zgodnie z regułą SMART i znalezienie odpowiednich wskaźników stopnia realizacji celów.