BUDOWANIE ZESPOŁU

Zawartość programowa:

 • Różnice między grupą a zespołem.
 • Analiza sytuacji w zespole.
 • Integracja zespołu przez identyfikację z celami firmy.
 • Identyfikacja ról w zespole.
 • Rola lidera w zespole.
 • Dynamika zespołu.
 • Jak budować efektywne zespoły?
 • Rozwiazywanie problemów w zespołach.
 • Budowanie, kierowanie i rozwijanie zespołu.

 Spodziewane korzyści:

 • Zbudowanie zespołu zadaniowego
 • Poprawa komunikacji i efektywności działania zespołu
 • Wzrost zaufania i uruchomienie twórczych rozwiązań