Czy przekształcenie to zagrożenie? Przekształcenie spółdzielni w spółkę.

Cel główny warsztatów:

Zdobycie wiedzy nt. procesu przekształcenia – korzyści i zagrożenia.

Cele szczegółowe:

 • Zdobycie wiedzy nt.trudności towarzyszących procesowi przekształcenia.
 • Umiejętność argumentacji za i przeciw utworzeniu spółki.
 • Zdobycie wiedzy –  jak rozpocząć i przeprowadzić proces przekształcenia.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane do osób chcących poznać możliwości utworzenia spółki przez spółdzielnię.

Program szkolenia:

 1. Przekształcenie spółdzielni w spółkę prawa handlowego. Dział VI prawa spółdzielczego – art 203e i nast.
 2. Spółki osobowe i kapitałowe.
 3. Sukcesja uniwersalna i przeniesienie praw ze spółdzielni na spółkę.
 4. Prawa członków spółdzielni w spółce.
 5. Władze spółdzielni i władze spółek.
 6. Procedura przekształcenia:
 • Argumenty za i przeciw utworzeniu spółki.
 • Korzyści z założenia spółki dla: spółdzielni, spółdzielców, zarządu i rady nadzorczej.
 • Z jakimi zarzutami można się spotkać ze strony: członków spółdzielni, członków rady nadzorczej?
 • Jak przekonać: członków spółdzielni, radę nadzorczą, walne zgromadzenie do utworzenia spółki?

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy nt. procesu przekształcenia, w tym – na podstawie praktyki – poznanie trudności w jego przeprowadzeniu i korzyści, które daje.
 • Zdobycie umiejętności opracowania założeń  utworzenia przez spółdzielnię spółki.

Termin:

02 – 03. 07. 2016 r.

W dn.02. 07 zajęcia w  godz. 10.30 – 17.30,

w godz. 13.30- 14.30 – przerwa obiadowa,

od godz. 18.00 – kolacja grillowa.

W dn. 03.07 zajęcia w godz. 9.00 – 12.00,

w godz. 12.15 -13.15 – obiad i wyjazd  uczestników.

Miejsce szkolenia:

Dworek nad Pilicą , Wólka Magierowa 6, Nowe Miasto nad Pilicą.

Koszt szkolenia: 1450 zł netto/osoby

 • Przeprowadzenie szkolenia przez 1 prowadzącego, materiały szkoleniowe.
 • 1 nocleg ( w pierwszym dniu szkolenia; istnieje możliwość zamówienia noclegu w dniu poprzedzającym szkolenie).
 • Posiłki: 1 śniadanie, 2 obiady, całodzienne przerwy kawowe, 1 kolacja grillowa.

Prowadzący:

Doc.dr Robert Pietrusiński – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Magister prawa i administracji, doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Ukończona aplikacja sędziowska. Praktyk i teoretyk w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Wspólnik kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla fundacji, stowarzyszeń, spółek i spółdzielni. Stała współpraca z Deloitte oraz ze spółdzielnią Gromada i spółkami przez nią założonymi. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Uczelni Łazarskiego z zakresu: prawa spółdzielczego, prawa spółek, prawa handlowego i cywilnego. Członek rad nadzorczych działających pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Były członek rad nadzorczych: Orbis S.A., Medica Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowotnych S.A., Polfa Pabianice S.A., Gold Medica sp. z o.o. i innych. Były doradca podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Pełnomocnik likwidatora Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

Nasi Doradcy udzielą wszelkich informacji, również pod nr. tel.: +48 607 166 132 w godz. 8 -16

Strategie zwiększania atrakcyjności punktów sprzedaży detalicznej (w układzie ABC)

Cel główny warsztatów:

Identyfikacja oraz analiza działań prowadzących do poprawy atrakcyjności oraz zwiększenia przychodów punktów sprzedaży detalicznej.

Cele szczegółowe:

 • Analiza i ocena determinant atrakcyjności punktów sprzedaży detalicznej.
 • Klasyfikacja ABC punktów sprzedaży detalicznej oraz jej wyznaczniki.
 • Analiza i ocena sposobów poprawy atrakcyjności punktów sprzedaży detalicznej.
 • Modyfikacja działań zmierzających do zwiększenia przychodów w sklepach.
 • Określenie warunków skutecznej implementacji proponowanych działań.

Uczestnicy szkolenia:

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie sprzedażą, pracownicy działów marketingu.

Program szkolenia:

1.Klasyfikacja punktów sprzedaży detalicznej metodą ABC i jej wyznaczniki.

2.Identyfikacja czynników wyznaczających atrakcyjności p.s.d.:

 • Czynniki niezależne od firmy.
 • Czynniki zależne od decyzji kierownictwa firmy handlowej.
 • Czynniki powstałe na skutek kreatywności i aktywności personelu sklepu.

3.Charakterystyka i ocena poszczególnych kategorii sklepów:

 • Sklepy o najwyższej atrakcyjności, punkty sprzedaży detalicznej o wysokiej atrakcyjności, o przeciętnej atrakcyjności, mało atrakcyjne placówki handlowe.
 • Analiza i ocena porównawcza sklepów poszczególnych kategorii.

4.Działania zwiększające atrakcyjność sklepów:

 • Budowa optymalnego asortymentu handlowego.
 • Polityka cenowa.
 • Sposoby poprawy zaangażowanie oraz kreatywność pracowników sklepu.
 • Promocja w punkcie sprzedaży.
 • Kształtowanie atmosfery punktu sprzedaży.
 • Polityka wspierania sprzedaży i jej skuteczność.
 • Aktywność w Internecie oraz promocja z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

5.Ocena istniejących rozwiązań w układzie ABC:

 • Sklepy o najwyższej atrakcyjności, punkty sprzedaży detalicznej o wysokiej atrakcyjności, o przeciętnej atrakcyjności, mało atrakcyjne placówki handlowe.
 • Porównanie sytuacji w poszczególnych kategoriach sklepów.
 • Analiza i ocena porównawcza wyników sklepów poszczególnych kategorii.

6.Budowa ramowych programów poprawy atrakcyjności sklepów.

7.Prezentacja plenarna opracowań grupowych oraz ich dyskusja i ocena.

8.Określenie warunków sukcesu.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Propozycje nowych działań zwiększających atrakcyjność i przychody sklepów
 • Określenie warunków sukcesu oraz kierunku dalszych działań

Miejsce szkolenia:

Sala Zielona w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15.

Koszt szkolenia: 890 zł netto/osoby

 • Przeprowadzenie szkolenia przez 1 prowadzącego, materiały szkoleniowe
 • Posiłki: 2 obiady, całodzienne przerwy kawowe, 1 śniadanie, 1 kolacja.

Proponujemy skorzystanie z noclegów w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15. W sprawie rezerwacji prosimy o kontakt bezpośredni z KZRSS „Społem”.

Termin:

14-15.06.2016r.

W dniu 14.06 zajęcia w godz. 9.30-17.30, przerwa obiadowa w godz. 13.00-14.00, kolacja od godz.18.00.

W dniu 15.06 zajęcia w godz. 9.00-15.00; przerwa obiadowa w godz. 14.00-15.00.

Prowadzący:

Doc. dr hab. Krzysztof Cybulski – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1988 roku konsultant marketingowy wielu polskich i zagranicznych firm takich jak: Zelmer Rzeszów, Rafineria Nafty Trzebinia, Mennica Państwowa S.A., Pekao S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Brabork S.A., CPN, ATB Truck, Ruch S.A., Hortex Holding, Nichimen, Hipp Polska, Play Mobile. Współpracował ze znaczącymi szkołami zarządzania i marketingu oraz agencjami badań rynku. Od 2004 roku kieruje pierwszymi w Polsce Podyplomowymi Studiami Zarządzania dla Menedżerów Sprzedaży. Specjalizuje się w problematyce zarządzania personelem sprzedażowym i organizacji działów sprzedaży firmy oraz projektowaniu strategii i operacyjnych planów sprzedaży (planów marketingowych), a także zarządzania punktami sprzedaży detalicznej. Autor publikacji: Zjawisko fluktuacji sprzedawców w świetle badań empirycznych. Monografia habilitacyjna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2013, Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004, 2010) oraz kilkudziesięciu artykułów i ekspertyz badawczych z zakresu zarządzania zespołami sprzedażowymi.

Nasi Doradcy udzielą wszelkich informacji, również pod nr. tel.: +48 607 166 132 w godz. 8 -16