MERCHANDISING

Zawartość programowa:

  • Zasady tworzenia efektywnej ekspozycji poszczególnych grup produktowych.
  • Jak optymalizować  i zwiększać efektywność sprzedażową w punktach handlowych?
  • Techniki aranżacji przestrzeni handlowej.
  • Narzędzia i instrumenty  pozwalające na efektywniejszą ekspozycję produktów.
  • Jak i kiedy korzystać z materiałów POS?
  • Metody budowania świadomości marki w danym sklepie?

Spodziewane korzyści:

  • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej ekspozycji towarów.
  • Wzrost sprzedaży dzięki wprowadzonym rozwiązaniom.