TRAIN THE TRAINER

Zawartość programowa:

 • Cele i zadania trenera, etapy i struktura szkolenia.
 • Projektowanie szkolenia.
 • Specyfika uczenia się osób dorosłych i metody ich nauczania.
 • Dynamika grupy a przebieg szkolenia.
 • Zasady komunikacji niewerbalnej i werbalnej w procesie szkolenia.
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnych i budzenia zaangażowania uczestników.
 • Radzenie sobie z tremą i stresem.
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami/uczestnikami?
 • Zastosowanie środków audiowizualnych.
 • Tajniki przygotowywania dobrych materiałów dydaktycznych i sali szkoleniowej.

Spodziewane korzyści:

 • Przygotowanie do pełnienia roli trenera w organizacji.
 • Przygotowanie do prowadzenia szkoleń w systemie kaskadowym.
 • Rozwój umiejętności trenerskich.