TRENING ANTYSTRESOWY

Zawartość programowa:

  • Rozpoznawanie przyczyn stresu oraz jego fizjologiczne i psychologiczne skutki.
  • Jak neutralizować wpływ stresu na realizację zadań służbowych?
  • Jak przeciwdziałać sytuacjom długotrwałego stresu.
  • Konstruktywne myślenie.
  • Jak opanować umiejętność chronienia swojego wypoczynku?
  • Techniki antystresowe i relaksacyjne.

Spodziewane korzyści:

  • Diagnoza własnej sytuacji pod kątem zagrożenia stresem.
  • Reagowanie w nagłych sytuacjach stresowych.
  • Przeciwdziałanie przewlekłym stresom.