OCENIANIE

Zawartość programowa:

 • Stosowane w firmach systemy ocen pracowniczych, ich zalety i wady.
 • Jak dopasować stosowane rozwiązania do swoich potrzeb?
 • Zasady i etapy prowadzenia rozmów oceniających.
 • Przygotowanie siebie i pracownika do oceny.
 • Prowadzenie rozmowy oceniającej.
 • Jak sobie radzić z emocjonalnymi reakcjami ocenianych?

Spodziewane korzyści:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu stosowanych systemów.
 • Zdobycie narzędzi do przeprowadzania rozmów oceniających z pracownikami.
 • Wzrost efektywności i motywacji do pracy u pracowników.
 • Wzrost wydajności pracy zespołu.
 • Poprawa relacji podwładny – zwierzchnik