PRZYWÓDZTWO
  • Czym różni się zarządzanie i przewodzenie?
  • Jak poprzez komunikowanie wizji i celu można oddziaływać na członków zespołu?
  • Jak dopasować swój styl przewodzenia do członków zespołu?
  • Jak wywierać wpływ na zespół aby pracować efektywnie?
  • Jak przygotować zespół do zmian i jak je komunikować?
  • Jak zwiększać elastyczność w zarządzaniu ludźmi – jakie postawy i narzędzia służą najlepszemu przewodzeniu.

Spodziewane korzyści:

  • Zrozumienie i przyswojenie kluczowych elementów związanych z przywództwem.
  • Zdobycie umiejętności przewodzenia zespołowi dla osiągania rezultatów biznesowych oraz wypracowania optymalnej atmosfery w zespole i firmie.

Wypracowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji przywódczych.