ZARZĄDZANIE CZASEM

Zawartość programowa:

  • Zasady efektywnego wykorzystania czasu.
  • System organizowania czasu.
  • Rola planowania, ustalania celów i priorytetów.
  • Metody planowania i kontroli.
  • Czynniki ułatwiające i utrudniające organizację czasu pracy i realizację celów.
  • Jak wykorzystywać dobowy rytm intelektualny i analizować efektywność pracy.
  • Techniki ułatwiające koncentrację.

Spodziewane korzyści:

  • Nabycie umiejętności efektywnego zarządzania czasem.
  • Poznanie narzędzi pomocnych przy zarządzaniu czasem.
  • Zmniejszenie presji czasu i eliminacja czynnika stresogennego.