ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

Zawartość programowa:

  • Zadania menadżera.
  • Wyznaczanie celów.
  • Skuteczne planowanie.
  • Delegowanie odpowiedzialności – zasady i techniki.
  • Kontrola wykonywania zadań.
  • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat wykonania zadania.
  • Style kierowania a poziom rozwoju pracowników.
  • Prowadzenie rozmów motywacyjnych.

Spodziewane korzyści:

  • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności zarządzania pracownikami.