ZARZĄDZANIE W SYTUACJI ZMIANY

Zawartość programowa:

  • Elementy procesu zmiany.
  • Przekonasz się na czym polega równanie zmiany.
  • Poszczególne etapy zarządzania zmianą.
  • Jak analizować aktualną sytuację i planować zmiany.
  • Doskonalenie umiejętności komunikowania zmian.
  • Tajniki rozwijania zaangażowania w zmiany.

 Spodziewane korzyści:

  • Zrozumienie nieuchronności zmian w organizacji.
  • Budowanie kultury promującej zmiany.
  • Przygotowanie kadry kierowniczej do wprowadzania zmianą.