ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Zawartość programowa:

  • Rola i funkcja menadżera.
  • Na czym polega przywództwo i jak dopasowywać style kierowania?
  • Planowanie i delegowanie uprawnień.
  • Przepływ informacji w firmie.
  • Zasady skutecznego porozumiewania się i pracy w zespole.
  • Skuteczne motywowanie pracowników.
  • Zarządzanie w sytuacji zmiany i rozwiązywanie konfliktów.

Spodziewane korzyści:

  • Dostarczenie lub uzupełnienie wiedzy z zakresu poszczególnych aspektów zarządzania.
  • Przegląd i rozwój najważniejszych umiejętności menadżerskich.
  • Poprawa efektywności zarządzania.