W województwie lubelskim będą środki na wzrost konkurencyjności dla MŚP! Nabory wniosków już wkrótce.

 Nabór wniosków na wzrost konkurencyjności dla Mikro i Małych przedsiębiorstw zostanie ogłoszony  w czerwcu, dla Średnich Przedsiębiorstw w styczniu 2017r. Dofinansowanie można uzyskać na:
1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej/ usługowej istniejącego przedsiębiorstwa;
2. Dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług uprzednio nieoferowanych;
3. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;
4. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
5. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
6. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjne.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.