Od 1 czerwca do 11 lipca 2016 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych dla dużych przedsiębiorstw (tzw. szybka ścieżka)  w ramach POIR. Budżet zaplanowany na konkurs wynosi 1 mld zł Poziom dofinansowania może wynieść do 70% kwoty wniosku.

Refundowane będą koszty wynagrodzeń osób merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu, koszty podwykonawstwa np. badań oraz inne koszty związane z zakupem/wynajmem aparatury, budynków,gruntów,licencji  i koszty związane z pracami przemysłowymi/rozwojowymi. 
Ponadto w projekcie istnieje możliwość rozliczenia tzw. kosztów pośrednich – wynagrodzenie kadry zarządzającej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.