27.05.2016

Informujemy, iż w związku z zakończeniem postępowania ofertowego w ramach zapytania ofertowego nr 2/2016, na realizację warsztatów i konsultacji, współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich, zostały wybrane oferty, które będą podlegały dalszym negocjacjom cenowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy z wybranymi Wykonawcami, w przypadku nieuzyskania dofinansowania na realizację projektu ze środków Funduszy Europejskich. Wybrano oferty nadesłane przez:

  1. Anna Marciszewska
  2. Dorota Bisińska
  3. Ewa Grabowska
  4. Krystyna Bednarska
  5. Aleksandra Miszczyk
  6. Nina Jaromin