07.11.2016

EFEKTYWNOŚĆ RELACYJNA – TRENING UMIEJĘTNOŚCI

Jeśli interesuje Cię większa skuteczność w kontaktach z ludźmi? Jeśli chcesz poprawić relacje oraz efektywność swojego zespołu? To nasz autorski trening wyposaży Cię w nowe umiejętności – będziesz mógł trafnie rozpoznawać emocje i zamiary oraz wpływać na zachowanie innych osób, poprawisz swoją skuteczność i  zyskasz nowy rodzaj satysfakcji z dotychczasowej pracy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnego podejścia relacyjnego polegającego na ścisłym dopasowaniu rozwoju do własnego potencjału osobowego (charakteru). Udział w naszym treningu odmieni Twoje podejście do budowania relacji, do komunikowania się, motywowania siebie i innych do zwiększania efektywności.

Uczestnicy warsztatu:

Trening skierowany jest do osób chcących poprawić jakość relacji, komunikacji oraz efektywność pracy w zespole.

Program treningu:

 1. Z czego wynikają różnice pomiędzy ludźmi i jaki mają wpływ na relacje oraz efektywność w pracy?
 2. Dlaczego warto mieć w zespole osoby o różnych stylach charakteru?
 3. Charakterystyka podejścia relacyjnego
  1. style charakteru a funkcjonowanie w relacjach
 4.  Sposoby rozpoznawania poszczególnych stylów charakteru:
  1. zachowanie werbalne i niewerbalne
 5. Sztuka komunikacji jako narzędzie wywierania wpływu na wzajemne relacje:
  1. techniki wywierania wpływu z uwzględnieniem typologii stylów charakteru
 6. Strategie postępowania z poszczególnymi stylami charakteru:
  1. dobór strategii komunikowania się służących zwiększeniu efektywności zawodowej
 7. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w zespole z uwzględnieniem podejścia relacyjnego.

5 szczegółowych powodów, dla których warto rozwijać efektywność relacyjną:

 • pozwala na pełny, swobodny i nieograniczony wpływ na komunikację
 • daje odwagę i bezpośredniość w kontaktach
 • daje najwyższą adekwatność w działaniach zawodowych
 • daje poczucie pogłębiania się autentycznej motywacji i pewności siebie, dzięki czemu zwiększa się poczucie wpływu na inne osoby i panowania nad własnymi działaniami
 • daje umiejętności, dzięki którym właściwie rozpoznajesz pojawiające się okazje, a następnie wykorzystujesz je tak, aby osiągnąć korzyści
 • daje determinację, dzięki której wszystkie zadania są realizowane efektywnie i zgodnie z planem, do momentu ukończenia ich z sukcesem.

Sposób realizacji:

Trening będzie prowadzony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w grupie do 6 osób, niezbędne jest min. 4-6 spotkań po 4 godziny w odstępach 2 tygodniowych. Zajęcia mają charakter praktycznej nauki umiejętności i wytrenowania kompetencji odpowiednich dla każdego uczestnika. Dla pierwszej grupy uczestników przewidziane jest bezpłatne wykonanie analiz profilu osobowego Thomas International.

Termin treningu: ustalany jest indywidualnie.

Miejsce prowadzenia zajęć: ustalane jest z Zamawiającym.

Koszt treningu: 2400 zł netto od grupy do 6 osób za 1 spotkanie.

Przeprowadzenie autorskiego treningu przez 2 trenerów w grupie do 6 osób, materiały dydaktyczne. Ponadto dla pierwszej grupy uczestników przewidziane jest bezpłatne wykonanie analiz profilu osobowego Thomas International.

Prowadzący:

Bożena Makowska-prezes SLG ITC, psycholog, trener warsztatów psychologicznych Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, coach. Prowadzi warsztaty psychologiczne  kształcące umiejętności interpersonalne. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwoju kompetencji osobistych, w tym podejście oparte na stylach charakteru – współautorka podejścia relacyjnego. Cykle szkoleń i doradztwa prowadziła  dla wielu uznanych przedsiębiorstw, m.in.:  Preem Polska Sp. z o.o. , PKN Orlen S.A., Orlen Medica, Orlen Projekt, OLPP Sp. z o.o., Browary Żywiec S.A., Browary Tyskie S.A., Sheraton Warsaw Holel & Towers, Exbud S.A., Grupy Generali.

Tadeusz Karolak-obszarem szkoleń i doradztwa biznesowego oraz zawodowego zajmuje się od ok. 20 lat w różnych środowiskach zawodowych od małych po duże firmy. Jako konsultant, współwłaściciel i prezes  jednej z najbardziej prężnych firm konsultingowo – handlowych, szkolił i wspierał rozwój pracowników w setkach organizacji zarówno jeśli chodzi o rozwój indywidualny, coaching, rekrutacje, identyfikacje potencjału pracowniczego, tworzył profile kompetencyjne, przesunięcia, jak też wsparcie kadry menedżerskiej w podejmowaniu niezbędnych decyzji biznesowych, zaś handlowców w skutecznej sprzedaży.

Udzielimy informacji  pod nr. tel.: +48 602 329 662  w godz. 8 -16