02.02.2017

po długim okresie wytężonej pracy zostały ukończone badania nad uwarunko waniami transferu kapitału ludzkiego z dużych firm do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

SLG-ITC wniosło swój skromny wkład do badań przyczyniając się tym samym do pogłębienia wiedzy na temat transferu kapitału ludzkiego pomiędzy firmami.

Realizatorom projektu badawczego życzymy wielu sukcesów w przyszłości.